Eerste resultaten van ongevallenmeldpunt

Foto: Seb Mooze - Unsplash

Een half jaar geleden startten we een nieuw online meldpunt voor ongevallen en bijna-ongevallen: www.klimenbergsportongevallen.eu. Iedereen die betrokken geraakte (als slachtoffer of getuige) bij een klim- en bergsportongeval kan dit voorval online melden. Graag willen we alvast iedereen bedanken die de tijd en de moeite nam om een incident te registreren! 

Op 30 september 2019 telden we 41 registraties. Daarbij waren er 31 ongevallen en 10 bijna-ongevallen. Er vonden 27 incidenten plaats in België en 14 in het buitenland. 
Deze ongevallen worden ingedeeld op basis van de ernst van het letsel. De eerste resultaten zien er als volgt uit: 

 • Geen letsel: 8
 • Gering letsel: 9
 • Matig letsel: 16
 • Ernstig letsel: 6
 • Acuut/levensbedreigend: 2

Daarnaast worden de incidenten ook ingedeeld op basis van de sporttak. De eerste resultaten zien er zo uit: 

 • Bergbeklimmen: 2
 • Bergwandelen: 4
 • Sportklimmen: 14
 • Rotsklimmen: 13
 • Alpiene rotsklimmen: 1
 • Via ferrata: 2
 • Canyoning: 3
 • Andere (o.a. mtb): 2

Op www.klimenbergsportongevallen.eu kun je meer details bekijken van de gemelde incidenten. In april 2020 wordt deze databank aangevuld met meldingen die geregistreerd worden tussen 1 oktober 2019 en 31 maart 2020.  

De eerste resultaten van dit meldpunt worden intern bekeken en geëvalueerd, maar het is nog te vroeg om concrete conclusies te trekken. Daarom willen we onze leden oproepen om de databank te blijven aanvullen. Alle meldingen blijven anoniem. Door de resultaten van deze databank te evalueren en vergelijken met internationale gegevens werken we aan een veiligere klim- en bergsport.